Spole SHIMANO VANFORD VFC3000F

Spole SHIMANO VANFORD VFC3000F
Skaits:
Produkta apraksts
VANFORD ir jauna Shimano spole ar unikālu dizainu un jaunākajām Shimano tehnoloģijām.
 
MGL rotors ir par 25% vieglāks un ar teicamu balansu. Spolei ir ļoti lēzena un vienmērīga gaita - tā perfekti uztin auklu.
 
Spolei ir agresīvs sarkanmelns dzinains un šī spole der daudzām spiningošanas tehnikām.
 
SHIMANO VANFORD TEHNOLOĢIJAS:
 • Hagane gear – galvenais zobratu pāris ir izgatavots pēc speciālas tehnoloģijas, kurā metāls tiek saspiests ar 200 tonnu spēku, un pēc tam līdz mikroniem slīpēts un pulēts. Šādā veidā galvenie zobrati ir ar paaugstinātu izturību, turklāt nodrošina ļoti vieglu gaitu.
 • Micromodule II – tehnoloģija, kas rada ļoti precīzus pašus zobratus, to “zobus”. Katrs “zobs” līdz smalkākajai detaļai tiek veidots, līdz ar ko praktiski nav skaņas pie spoles griešanas, turklāt spolei ir ļoti samtaina gaita.
 • X Ship – tehnoloģija, kas dod papildus jaudu. Tiek piemeklēts optimālais zobratu izvietojums, zobratu izmēri, lai sasniegtu daudz labāku izpildījumu.
 • Siltendrive – visas spoles detaļas ir rūpīgi veidotas, lai maksimāli samazinātu dažādus trokšņus, skaņas kuras var būt lietošanas gaitā. Tādejādi spole ir absolūti klusa. Jaunas formas rotors arī nerada papildus trokšņus.
 • MGL ROTOR - Jaunais Magnumlite rotora dizains rada vēl nebijušu vieglumu un balansu. Rotora profils, kas iepriekš bija simetrisks, tagad ir asimetrisks. Aizmugures sviras mehānisms, kas iepriekš atradās vienā pusē ar auklas veltni, ir pārvietots uz pretējo pusi. Tas uzlabo līdzsvaru, tam ir optimāls rotora biezuma izvietojums un tam ir panākts 14% ietaupījums rotācijas inercē, palielinot jutību pret iepriekš nesasniegtiem līmeņiem.
 • X Protect – sistēma, kas aizsargā pret ūdens iekļūšanu spoles iekšpusē. Pateicoties speciālai konstrukcijai, kā arī speciālas smērvielas izmantošanai, tiek sasniegts maksimāls efekts, kurš ir ekvivalents IPX8 standartam. Spole ir droši pasargāta no ūdens iekļūšanas iekšpusē.
 • G Free body – spolei smaguma centrs ir novirzīts tuvāk rokai, tādejādi spole daudz labāk veido balansu ar spiningu un ir jūtami labāka sajūta rokā.
 • AR-C spool – auklas kasete ir atvieglota, tai pat laikā, speciālas formas kasetes borti sekmē daudz brīvāku auklas notīšanos, attiecīgi metiena attālums palielinās. Pati auklas kasete ir ar salīdzinoši garāku virsmu, kas arī palīdz palielināt metiena attālumu. Dažādiem spoles izmēriem mainās kasetes izmēri. Mazākajiem (1000) kasetes izmērs ir samazināts, tur pretī lielajiem (4000) palielināts.
 • LONG STROKE POOL - Garā gājiena spolei ir garāks gājiens, salīdzinot ar parasto spoles dizainu. Šī garākā gājiena specifikācija nodrošina lielāku metiena attālumu.
 • CI4+ - ir oriģināla CI4 uzlabota versija. Šis materiāls ir 2,5 reizes stingrāks nekā CI4 un tiek izmantots daudzās Shimano spolēs, lai palielinātu svara ietaupījumu. CI4 + izmantošana korpusam un rotoram nodrošina arī ievērojamu stingrību, lai uzlabotu spoles efektivitāti.
 • S A-RB – speciāli gultņi, kurus var izmantot arī sālsūdenī, un kuri ir aizsargāti pret rūsu un koroziju
SHIMANO VANDORD MODEĻU SPECIFIKĀCIJAS TABULA:
MODELIS PĀRNESUMU ATTIECĪBA GULTŅU SKAITS MAX DRAG KG KASETES IETILPĪBA MM/M SVARS G IETĪTAIS AUKLAS GARUMS AR  VIENU ROKTURA APGRIEZIENU CM
VF500F 5.6:1 6+1 2.5 0.20-110 140 69
VF1000F 5.1:1 7+1 3 0.18-170,0.20-140,0.25-90 155 64
VFC2000SF 5.1:1 7+1 3 0.14-145,0.16-105,0.18-80 155 69
VFC2000SHGF 6.1:1 7+1 3 0.14-145,0.16-105,0.18-80 155 82
VF2500F 5.3:1 7+1 9 0.25-160 180 78
VF2500SF 5.3:1 7+1 4 0.18 -120  175 78
VF2500SHGF 6.0:1 7+1 4 0.16-150,0.18-120,0.20-95 175 89
VFC2500HGF 6.0:1 7+1 9 0.25-160 180 89
VFC3000F 5.3:1 7+1 9 0.25-210,0.30-130,0.35-100 180 78
VFC3000HGF  6.0:1 7+1 9 0.25-210,0.30-130,0.35-100 180 89
VF4000F  5.3:1 7+1 11 0.30-180,0.35-130 215 87
VF4000MHGF 5.8:1 7+1 11 0.25-165,0.30-120,0.35-80 215 95
VF4000XGF  6.2:1 7+1 11 0.30-180,0.35-130 215 101
VFC5000XGF 6.2:1 7+1 11 0.35-175,0.40-120 220 101

VIDEO:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RUS: VANFORD — абсолютно новая катушка, и мы уверены, что она поразит вас своими характеристиками! Ротор MGL стал на 25% легче и сбалансированнее по сравнению с прошлым поколением, а благодаря технологии Micromodule gear II увеличена плавность хода и минимизирован шум.
 
Катушка с дерзким красно-черным дизайном идеально подойдет для ультралайтовой ловли окуня и форели, где требуется тщательный контроль игры приманки.
 
Подберите лучший для себя вариант из многих модификаций! 
 
Ключевые особенности линейки:
 • Чувствительное и лёгкое вращение ротора MGL с технологией Micromodule II.
 • Ультралёгкий корпус CI4+.
 • Высокая прочность (технология сплавов Hagane Gear и защита от воды X Protect).
 • Увеличенная шпуля для более дальнего заброса.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ENG: The new VANFORD is the go-to reel when it comes down to finesse- and sensitive fishing applications in freshwater and saltwater inshore environments. The unique MGL rotor design contributes greatly to reeling sensitivity and rotation lightness, lending it perfectly for finesse techniques where meticulous lure control is needed.
 
Hagane gear - the main pair of gears is made according to a special technology, in which the metal is compressed with a force of 200 tons, and then ground and polished to microns. In this way, the main gears are of increased strength and provide a very easy ride.
Micromodule II - a technology that creates very precise gears themselves, their "teeth". Each "tooth" is formed down to the smallest detail, so there is practically no sound when the spool is cut, and the spool has a very velvety course.
X Ship - a technology that provides additional power. The optimal positioning of the gears is selected, the dimensions of the gears to achieve a much better performance.
Siltendrive - all coil components are carefully designed to minimize the various noises that may be present during use. Thus, the coil is absolutely quiet. The new shape of the rotor also does not make additional noise.
MGL ROTOR - The new Magnumlite rotor design creates unprecedented lightness and balance. The rotor profile, which was previously symmetrical, is now asymmetrical. The rear lever mechanism, which was previously on one side of the twine roller, has been moved to the opposite side. It improves balance, has an optimal rotor thickness arrangement and achieves a 14% saving in rotational inertia, increasing sensitivity to previously unattainable levels.
X Protect - a system that protects against the ingress of water inside the coil. Thanks to the special design, as well as the use of a special lubricant, the maximum effect is achieved, which is equivalent to the IPX8 standard. The coil is securely protected from water entering inside.
G Free body - the center of gravity of the reel is shifted closer to the hand, so the reel balances much better with spinning and has a noticeably better feeling in the hand.
AR-C spool - the cord cassette is lightened, at the same time, the specially shaped cassette sides promote a much freer winding of the cord, respectively the throw distance increases. The cord cassette itself has a relatively longer surface, which also helps to increase the throw distance. The size of the cassette varies for different coil sizes. The smallest (1000) cartridge size is reduced, while the larger (4000) is increased.
LONG STROKE POOL - The long stroke reel has a longer stroke compared to a conventional reel design. This longer stroke specification provides greater throwing distance.
CI4 + - is an enhanced version of the original CI4. This material is 2.5 times stronger than CI4 and is used in many Shimano coils to increase weight savings. The use of CI4 + on the housing and rotor also provides considerable rigidity to improve coil efficiency.
S A-RB - special bearings, which can also be used in salt water, and which are protected against rust and corrosion
Ražotājs: Shimano
Svars: 180g


kosmodroms