Deeper Winter Smartphone Case 2.0

Deeper Winter Smartphone Case 2.0
Skaits:
Produkta apraksts
Vēl nekad nav bijis tik viegli aizsargāt savu viedtālruni un uzturēt to pieejamu ilgāku laiku, makšķerējot no ledus! Vienkārši piestipriniet Deeper viedtālruņa ziemas maciņu 2.0 savai rokai un izmantojiet savu viedtālruni arī uz ledus.
 
Deeper Winter Smartphone Case 2.0:
 • Saglabā akumulatora lādiņu
 • Izolē jūsu tālruni
 • Aizsargā pret šļakatām
Jūsu viedtālrunis būs aizsargāts un pieejams, atrodoties uz ledus!
 
Saglabā akumulatora lādiņu
 
Mūsu vieglais un kompaktais viedtālruņa maciņš ar papildu izolāciju saglabā jūsu viedtālruņa akumulatora lādiņu temperatūrās zem nulles. Izolācijas panelis ir piestiprināts maciņa korpusam, lai izvairītos no pārvietošanas.
 
Saderīgs ar Power Bank
 
Jūsu viedtālrunim var būt nepieciešama uzlāde, tāpēc ziemas maciņš ir pilnīgi aprīkots, lai pievienotu pārnēsājamu power bank. Ir nodrošināta papildu vieta viedtālruņa uzlādes vada pievienošanai, lai jūs varētu ietaupīt laiku un uzlādēt viedtālruni tā lietošanas laikā.
 
Aizsardzība pret šļakatām un peldēšana ārkārtas situācijā
 
Deeper viedtālruņa ziemas maciņš 2.0 pasargā jūsu viedtālruni ne tikai no aukstuma, bet nodrošina arī pilnīgu aizsardzību pret šļakstiem. Ja viedtālruņa maciņš iekritīs ūdenī, tas peldēs un pasargās viedtālruni no mitruma.
 
Piezīme: Lūdzu, nepārbaudiet peldspēju, jo šis produkts nav paredzēts ilgstoši turēt ūdenī. Peldspēja būs atkarīga no maciņā esošā viedtālruņa/power bank svara.
 
Īpaši ergonomisks dizains!
 
Vienkārša un droša stiprināšanas sistēma
 
Velcro rokas siksna nodrošina drošu un ērtu viedtālruņa lietošanu, netraucējot jums kustēties. Jums vairs nav jāuztraucas par to, kur glabāt savu viedtālruni ziemas makšķerēšanas laikā. Piestipriniet maciņu pie rokas, izmantojot Velcro siksnu. Tas ir tik vienkārši!
 
Labāka sonāra mešanas pieredze
 
Deeper sonāra drošības siksna sniedz papildu komfortu zemledus makšķerēšanas laikā. Vienkārši piestipriniet siksnu sonāram, iemetiet to āliņģi un sāciet skenēšanu. Kad skenēšana ir pabeigta, izvelciet sonāru aiz siksnas.p.
 
Pilnīgi reaģējošs skārienekrāns
 
Skārienekrāns ir pilnīgi reaģējošs, nodrošinot iespēju neizņemt viedtālruni no maciņa, lai pārbaudītu sonāra skenējumus, nosūtītu ziņas vai atbildētu uz zvaniem. Silikona pamatne uz izolācijas neļauj viedtālrunim slīdēt, noturot to stabili maciņa iekšpusē.
 
KASTES SATURS
 • Winter Smartphone Case 2.0
 • Velcro rokas siksna
 • Deeper sonāra drošības siksna
 • Īsā instrukcija
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RUS: Никогда еще не было так просто защитить свой смартфон и сделать его доступным в течение длительного времени при ловле рыбы со льда! Просто прикрепите зимний чехол для смартфона Deeper 2.0 к руке и используйте свой смартфон на льду.
 
Зимний чехол для смартфона Deeper 2.0:
 • Экономит заряд батареи
 • Изолируйте свой телефон
 • Защищает от брызг
Ваш смартфон будет защищен и доступен на льду!
 
Экономит заряд батареи
 
Наш легкий и компактный чехол для смартфона с дополнительной изоляцией сохраняет заряд аккумулятора вашего смартфона ниже нуля. Изоляционная панель прикреплена к корпусу пакета, чтобы предотвратить его перемещение.
 
Совместим с Power Bank
 
Вашему смартфону может потребоваться подзарядка, поэтому зимний кошелек полностью оборудован, чтобы добавить портативный внешний аккумулятор. Дополнительное пространство предусмотрено для подключения зарядного кабеля смартфона, так что вы можете сэкономить время и заряжать смартфон во время его использования.
 
Защита от брызг и экстренное плавание
 
Зимний чехол для смартфона Deeper 2.0 не только защищает ваш смартфон от холода, но и обеспечивает полную защиту от брызг. Если ваш чехол для смартфона упадет в воду, он заплывет и защитит ваш смартфон от влаги.
 
Примечание: пожалуйста, не проверяйте плавучесть, поскольку этот продукт не предназначен для длительного хранения в воде. Плавучесть будет зависеть от веса смартфона / павербанка в кошельке.
 
Чрезвычайно эргономичный дизайн!
 
Простая и надежная система крепления
 
Ремешок на липучке обеспечивает безопасное и комфортное использование вашего смартфона, не мешая вашим движениям. Вам больше не нужно беспокоиться о том, где хранить смартфон во время зимней рыбалки. Закрепите чехол на запястье с помощью ремешка на липучке. Это так просто!
 
Лучший опыт метания сонара
 
Ремень безопасности сонара Deeper обеспечивает дополнительный комфорт при подледной рыбалке. Просто прикрепите ремешок к эхолоту, бросьте его в водоросли и начните сканирование. По окончании сканирования потяните эхолот за ремень. P.
 
Полностью отзывчивый сенсорный экран
 
Сенсорный экран полностью реагирует, что позволяет вынимать смартфон из кошелька, чтобы проверять результаты сканирования сонара, отправлять сообщения или отвечать на звонки. Силиконовая основа на изоляции предотвращает скольжение смартфона, сохраняя его устойчивость внутри корпуса.
 
СОДЕРЖАНИЕ КОРОБКИ
 • Зимний чехол для смартфона 2.0
 • Ремешок на липучке
 • Ремень безопасности эхолота Deeper
 • Краткие инструкции
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ENG: It has never been so easy to protect your smartphone and make it accessible for a long time while fishing from the ice! Simply attach the Deeper 2.0 Winter Smartphone Case to your hand and use your Smartphone on ice.
 
Deeper 2.0 Winter Smartphone Case:
 • Saves battery power
 • Isolate your phone
 • Protects from splashes
Your smartphone will be protected and accessible on ice!
 
Saves battery power
 
Our lightweight and compact smartphone case with extra insulation keeps your smartphone battery below zero. An insulating panel is attached to the body of the bag to prevent it from moving.
 
Compatible with Power Bank
 
Your smartphone may need to be recharged, so the winter wallet is fully equipped to add a portable power bank. Extra space is provided for connecting the smartphone's charging cable, so you can save time and charge your smartphone while using it.
 
Splash proof and emergency swimming
 
The Deeper 2.0 Smartphone Winter Case not only protects your smartphone from the cold, but also provides complete splash protection. If your smartphone case falls into water, it floats and protects your smartphone from moisture.
 
Note: Please do not test buoyancy as this product is not intended for long-term storage in water. Buoyancy will depend on the weight of the smartphone / power bank in the wallet.
 
Extremely ergonomic design!
 
Simple and reliable fastening system
 
The Velcro strap ensures a safe and comfortable use of your smartphone without interfering with your movements. You no longer need to worry about where to store your smartphone during ice fishing. Secure the cover to your wrist with the Velcro strap. It is so simple!
 
The best sonar throwing experience
 
The Deeper Sonar Harness is designed to provide extra comfort for ice fishing. Simply attach the strap to your fishfinder, drop it into the seaweed and start scanning. After scanning is complete, pull on the sounder strap. P.
 
Fully responsive touchscreen
 
The touchscreen is fully responsive, allowing you to take your smartphone out of your wallet to check sonar scans, send messages, or answer calls. The silicone base on the insulation prevents the smartphone from slipping, keeping it stable inside the case.
 
BOX CONTENT
 • Winter Smartphone Case 2.0
 • Velcro strap
 • Deeper Sonar Seat Belt
 • Brief instructions
Ražotājs: Deepersonar
Materiāls: PU, PVC, EVA
Svars: 145g
Izmērs: 205x100x60mm
Krāsa: Melna
Artikuls: FLACC18


kosmodroms