Spiningošanas sacensību

KOKNESES ZANDRATS 2012”

n o l i k u m s

1. Sacensību mērķis

      Sacensības notiek Kokneses dienu ietvaros. Sacensību mērķis ir popularizēt spiningošanu un noskaidrot labākos spiningotājus.

2. Vieta un laiks

      Sacensības notiek 2012.gada 2.jūnijā Daugavas ūdenskrātuvē Koknesē. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija 1. jūnijā no plkst. 19.00 līdz 21.00 un 2. jūnijā no plkst.5.00 līdz 5.40 atpūtas bāzē “Daugavas radzes” ( šosejas Rīga – Daugavpils 107.km). Skatīt karti zemāk.

Sacensību svinīgā atklāšana 2. jūnijā plkst. 5.45. Sacensības notiek no plkst. 6.00 līdz 14.00. Sacensību noslēgums plkst. 15.00

3. Sacensību rīkotāji

     Sacensības organizē P/A “Kokneses Sporta centrs” un SIA “Daugavas radzes”.

4. Dalībnieki

     Sacensībās drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt makšķerēšanas kartēm (izņemot bērnus, invalīdus un pensionārus). Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā (vienā laivā ar vecākiem).

5. Sacensību noteikumi

     Sacensības tiek rīkotas ievērojot LR makšķerēšanas noteikumus Nr 1498. no 2010g. Sacensības individuālas. Dalībnieki uz sacensībām ierodasar savām laivām, kurām jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotām ar glābšanas inventāru. Visiem dalībniekiem obligāti jābūt glābšanas vestēm.

    Drīkst izmantot visa veida laivu motorus, kā arī eholotes. Drīkst izmantot tikai mākslīgos mānekļus, izņemot mākslīgās mušiņas. Aizliegts atrasties tuvāk par 50 m no citas laivas un spiningot. Velcēt drīkst izmantojot vienu kātu.

     Svēršanai pieņems tikai noteikumiem atbilstoša izmēra un skaita zivis. Visām zivīm uz svēršanu jābūt nogalinātām, svaigām un nesakropļotām. Pēc svēršanas zivis paliek pie galvenā tiesneša līdz laikam, ko nosaka tiesnesis. Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā 15 min. pēc svēršanas beigām ko nosaka galvenais tiesnesis. Dalībnieks, kurš neievēros  sacensību noteikumus, tiks diskvalificēts.

    Papildus tiek noteikts izmērs asariem  - 20 cm

    Katrs dalībnieks sacensību protokolā parakstās par to, ka laiva ir tehniskā kārtībā un ka viņam ir glābšanas veste. Par drošību uz ūdeņiem atbildīgs katrs dalībnieks pats.

     Strīdīgos jautājumos gala lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Galvenajam tiesnesim ir tiesības veikt korekcijas sacensību nolikumā.

6. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

     Sacensību uzvarētājs tiks noteikts pēc visu noķerto zivju kopējā svara (kopējā svarā tiek skaitīti arī zandarti).                    

     Atsevišķi tiks vērtēts viens lielākais zandarts, un dalībnieks,kurš to noķēris,tiks kronēts par “Zandartu karali”. Vērtēšanai tiks pieņemtas sekojošas zivis – līdakas, asari, zandarti, sami, salates (meža vimbas), sapali, ālanti.  Vienāda svara gadījumā uzvar dalībnieks, kuram lielākā (kg) zivs.

7. Apbalvošana

     Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām, kausiem un diplomiem,bet 4-6 vietas ieguvēji – ar diplomiem un piemiņas balvām.   Lielākā  zandarta īpašnieks tiek apbalvots ar piemiņas balvu, kausu un diplomu. Paredzētas arī dažādas pārsteiguma balvas.

8. Finansiālie nosacījumi

     Dalības maksa sacensībās – 10 Ls no dalībnieka. Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu, telšu celšanas vietām un par atsevišķu samaksu ar naktsmītnēm. Naktsmītnes var pieteikt pa telefonu 2652444626524446.

 

     Telefons informācijai  20011888200118882928462229284622

                                                    

                                                                P/A “Kokneses Sporta centrs”

 


Skatīt Koknese zandarts 2011.Daugavas radzes lielākā kartē

kosmodroms