Spiningošanas sacensību

 

KOKNESES ZANDARTS 2019

n o l i k u m s

 

1. Sacensību mērķis

Sacensības notiek Kokneses dienu ietvaros. Sacensību mērķis ir popularizēt spiningošanu un noskaidrot labākos spiningotājus.

 

2. Vieta un laiks

Sacensības notiek 2019.gada 1.jūnijāDaugavas ūdenskrātuvēKoknesē. 

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija:

  • 31.maijāno plkst. 19.00 līdz 21.00 un
  • 1. jūnijāno plkst. 5.00 līdz 5.40 atpūtas bāzē“Daugavas radzes”(šosejas Rīga–Daugavpils 107.km). Sacensību svinīgāatklāšana 1. jūnijāplkst. 5.45. Sacensības notiek no plkst. 6.00 līdz 14.00. Sacensību noslēgums plkst. 15.00

 

3. Sacensību rīkotāji un atbalstītāji

Sacensības organizēP/A “Kokneses Sporta centrs”un SIA “Daugavas radzes”.

Sacensības atbalsta un balvas nodrošina Philips, eboat.lv un Rapala

 

4. Dalībnieki

Sacensībās drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt makšķerēšanas kartēm (izņemot bērnus, invalīdus un pensionārus). Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā(vienālaivāar vecākiem).

 

5. Sacensību noteikumi

Sacensības tiek rīkotas ievērojot LR makšķerēšanas noteikumus. Sacensības individuālas.

Dalībnieki uz sacensībām ierodas ar savām laivām, kurām jābūt tehniskākārtībāun aprīkotām ar glābšanas inventāru. Visiem dalībniekiem obligāti jābūt glābšanas vestēm.

Drīkst izmantot visa veida laivu motorus, kāarīeholotes.

Drīkst izmantot tikai mākslīgos mānekļus, izņemot mākslīgās mušiņas.

Aizliegts atrasties tuvāk par 50 m no citas laivas un spiningot. Velcēt drīkst izmantojot vienu kātu.

Svēršanai pieņems tikai noteikumiem atbilstoša izmēra zivis. Visām zivīm uz svēršanu jābūt nogalinātām, svaigām un nesakropļotām. Pēc svēršanas zivis paliek pie galvenātiesneša līdz laikam, ko nosaka tiesnesis.

Protesti jāiesniedz rakstiskāveidāne vēlāk kā15 min. pēc svēršanas beigām ko nosaka galvenais tiesnesis.

Dalībnieks, kuršneievēros sacensību noteikumus, tiks diskvalificēts.

Katrs dalībnieks sacensību protokolāparakstās par to, ka laiva ir tehniskākārtībāun ka viņam ir glābšanas veste. Par drošību uz ūdeņiem atbildīgs katrs dalībnieks pats.

Strīdīgos jautājumos gala lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Galvenajam tiesnesim ir tiesības veikt korekcijas sacensību nolikumā.

 

6. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

Vērtēta tiek lielākālīdaka, zandarts, asaris

 

Rīkotāji apbalvo 1-3. vietu ieguvējus trīs kategorijās (lielākais zandarts, lielākālīdaka, lielākais asaris) individuālāvērtējumā, Kopāir 9 godalgotas vietas. Zivju kopsvaram nav nozīmes, vērtēta tiek tikai katras sugas lielākāzivs.

 

               Galveno balvu iegūst un par Zandartu karalitiek kronēts dalībnieks, kuršnoķēris viss lielāko zandartu.

 

Atsevišķi tiks vērtēts vienslielākais sams, lielākais sapals un lielākāsalate (meža vimba).

 

 

7. Finansiālie nosacījumi

Dalības maksa sacensībās–20 EUR no dalībnieka. Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu, telšu celšanas vietām un par atsevišķu samaksu ar naktsmītnēm. Naktsmītnes var pieteikt pa telefonu 26524446.

 

Telefons informācijai: 29284622

P/A “Kokneses Sporta centrs”

 

 

 

 

 

 

 

kosmodroms